Hostelería – Seminarios de mellora empresarial

junio 17, 2010 por  
Entrada de Novedades

Dirixidos á Hostelería.

Captación e fidelización de clientes. 19 e 20 de outubro. Horario: 17:00 h – 19:00 h.  Lugar: en Teixeiro.

A importancia de informatizar o negocio hosteleiro.  26 de outubro. Horario: 17:00h – 19:00h.  Lugar: en Curtis.

Prazo de Inscrición: Ata o 5 de outubro

Inscrición: Casa do Concello en Teixeiro. Tel. 981 789 003 – Oficina Municipal en Curtis. Tel. 981 777 105

MICROPYMES – Seminarios de mellora empresarial

junio 17, 2010 por  
Entrada de Novedades

Dirixidos a MICROPYMES.

Internet como instrumento para investigación de Mercados e a comercialización. 9, 10 e 11 de novembro. Horario: 20:00 h – 22:00 h.  Lugar: en Teixeiro.

Política de xestión de cobros e pagos.  16 e 17 de novembro. Horario: 20:00h – 22:00h.  Lugar: en Curtis.

Prazo de Inscrición: Ata o 2 de novembro.

Inscrición: Casa do Concello en Teixeiro. Tel. 981 789 003 – Oficina Municipal en Curtis. Tel. 981 777 105

Pequeno Comercio – Seminarios de Mellora Empresarial

junio 16, 2010 por  
Entrada de Novedades

Dirixidos ó Pequeno Comercio.

Como afrontar a crise: Medidas para afrontar a Crise I, II, III. 2, 3 e 4 de novembro. Horario: 20:00 h – 22:00 h.  Lugar: en Teixeiro e Curtis.

A importancia de informatizar o comercio.  25 de novembro. Horario: 20:00h – 22:00h.  Lugar: en Curtis.

Prazo de Inscrición: Ata o 22 de outubro.

Inscrición: Casa do Concello en Teixeiro. Tel. 981 789 003 – Oficina Municipal en Curtis. Tel. 981 777 105