Certame de Narración Curta “HAPPY CURTIS”

junio 16, 2011 por  
Entrada de Eventos y Fiestas

 

BASES DO CERTAME DE NARRACIÓN CURTA “HAPPY CURTIS”

1. Convócase o VIII Premio de Narración Curta do Concello de Curtis “HAPPY CURTIS , cóntanos o día máis feliz da túa vida”
2. Os traballos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
3. Os textos deberán ser orixinais, inéditos, e non premiados en ningún outro certame.
4. Deberán enviarse escritos en formato word e cunha extensión comprendida entre os 3000 e os 5000 carácteres (espazos incluídos).
5. Enviaranse á seguinte dirección de correo electrónico: happycurtis@concellodecurtis.org Achegarase no arquivo unha última folla que conteña unha copia do DNI, enderezo, teléfono de contacto, e a categoría á que pertence.
6. A data límite de entrega é o 30/11/2011.
7. Establécense dúas categorías:
.1.A. Dos 12 ós 18 anos
.1.B. Dos 19 anos en diante
e dous premios en metálico para cada categoría:
Categoría A: 1º premio de 200 euros
2º premio de 100 euros
Categoría B: 1º premio de 350 euros
2º premio de 150 euros

8. En calquera das categorías o premio poderá quedar deserto se o xurado considera que os presentados non acadan un mínimo de calidade.
9. Os traballos que non cumpran as presentes bases quedarán fóra de concurso.
10. O xurado estará composto por membros de recoñecido prestixio dentro do mundo da cultura, a lingua e as letras.
11. Os traballos premiados pasan a ser propiedade do Concello de Curtis, que se reserva o dereito de publicación a través dos medios que considere oportunos e sen afán de lucro.
12. A presentación das obras supón a aceptación destas bases.

Para calquera dúbida, escribir ó correo electrónico do certame: happycurtis@concellodecurtis.org ou chamar ó 651046603.